รับลงประกาศ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

 

ลงประกาศหนังสือพิมพ์

“สยามบิซคอร์เนอร์” หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาวทางธุรกิจ และรับลงประกาศต่างๆ ตามข้อกำหนดกฎหมาย อาทิ รับลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง การลงประกาศอื่นๆ ตามกฎหมาย อาทิ การเพิ่มทุน การลดทุน การแปรสภาพห้างหุ้นส่วน (เปลี่ยนห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท) การบังคับจำนอง ไถ่ถอนจำนอง เลิกบริษัท ชำระบัญชี เป็นต้น

ขั้นตอนการลงโฆษณาง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และจัดเตรียมเอกสารให้ครบก่อนส่ง!

1. กรอกแบบฟอร์มขอลงโฆษณา (คลิกแบบฟอร์มขอลงโฆษณาได้ที่นี่)
2. จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมให้เรียบร้อย (คลิกดูตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม)
เพื่อความคมชัดในการลงประกาศ ตัวอักษรควรมีขนาด 16 ขึ้นไป
3. ชำระเงิน (คลิก ช่องทางชำระเงิน)
ค่าลงประกาศโฆษณา ราคา 150 บาทต่อหนึ่งกรอบ (ราคารวม Vat) หนัาหนังสือพิมพ์และหน้าลงประกาศจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

รวบรวมเอกสารนำส่งให้เรา ดังนี้
1. แบบฟอร์มขอลงโฆษณาที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
2. หนังสือเชิญประชุมหรือประกาศ
3. หลักฐานการชำระเงิน

ส่งเอกสารทาง E-mail: รวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งมาที่อีเมล์ payment@siambizcorner.com
ส่งเอกสารทาง Fax: ส่งเอกสารมาได้ที่เบอร์ 02-393-3086 (เครื่อง Fax อัตโนมัติ)

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามได้ที่อีเมล์ siambizcorner@gmail.com หรือโทร 094-579-1549

(Visited 7,500 times, 10 visits today)